by

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 40.3 ХУВИАР ӨСӨВ 2017-08-23

2017-08-22
2017 оны эхний долоон сард аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 6.9 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 40.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Улмаар энэ нь II улиралд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5.3 хувиар өсөхөд голлон нөлөөлжээ. Хэдий тийм боловч аж үйлдвэрийн салбарын өсөлтийн гол хувийг уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл, ялангуяа нүүрсний салбарын өсөлт бүрдүүлсэн байна.


www.bloombergtv.mn