by

АВСТРАЛИЙН КОМПАНИУДЫН АШИГ ӨСЧЭЭ 2018-03-09


Австралийн компаниуд 2017 оны сүүлийн улиралд нэлээд ашигтай ажиллаж, гол гол салбар бүрт ашиг нь үсрэнгүй өссөн бөгөөд үйлдвэрлэлийн нийт ашиг 1,5 орчим хувиар өснө хэмээн таамаглаж байсан хэдий ч 2017 оны гурван сард 2,2 хувиар өссөн нь Австралийн Статистикийн товчооноос нийтэлсэн тайлангаас харагдаж байна.


http://www.montsame.mn