by

WORLD ECONOMICS: МОНГОЛЫН БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН ИНДЕКС 51 НЭГЖ БОЛЖ БУУРАВ 2017-08-16


"World Economics" байгууллагаас Монголын борлуулалтын менежерүүдийн индекс наймдугаар сард 51 нэгж болж буурсныг мэдээллээ. Ийнхүү өсөлт саарсан ч борлуулалтын менежерүүдийн индекс өсөлтийн бүсэд хадгалагдсан хэвээр байгаа юм. Мөн бизнесийн итгэлийн индекс сүүлийн саруудын өндөр өсөлтөө хадгалсан хэвээр байгааг "World Economics" байгууллага онцолсон байна.
www.bloombergtv.mn