by

Удирдлагын баг

 • Чулуун ГАНХУЯГ
  Гүйцэтгэх захирал
 • Соронзонболд ХАЛИУНАА
  Хууль дүрмийн хэрэгжилт, эрсдэл хариуцсан захирал
 • Жаргалан АЛТАНГҮНИЙ
  Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
 • Ганхуяг СЭЛЭНГЭ
  Ерөнхий нягтлан бодогч
 • Мөнхбат МӨНХ-ЭРДЭНЭ
  Дотоод аудитор