by

11 САРЫН 3-НД АРИЛЖИГДАХ ЗГҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2015-10-30

2015-10-28 12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай 13.871%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн Ард Секьюритиз үнэт цаасны компаниар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр арилжаа явагдана. www.ardsecurities.com