by

ҮСХ: ИНФЛЯЦИ VII САРД ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕЭС 3.4 ХУВИАР ӨСЛӨӨ 2017-08-16


Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ өмнөх оны мөн үеэс 3.4 хувиар өссөн гэж ҮСХ мэдээллээ. Үүнд тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 10.2 хувь хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийнх 1.9 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Учир нь энэ оны тавдугаар сарын нэгнээс эхлэн хос тэжээлт, шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашины татварыг нэмэгдүүлэх зохицуулалт үйлчилж эхэлсэн юм.
www.bloombergtv.mn