by

ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛ 1.1 ИХ НАЯД ТӨГРӨГТ ХҮРЧ, ДАХИН ӨСЛӨӨ 2017-08-16


Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл долдугаар сарын эцэст 1.1 их наяд төгрөг болжээ. Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.8 хувийг эзэлж, өмнөх сараас өөрчлөлтгүй, өмнөх оны мөн үеэс 0.3 пунктээр өсчээ.
www.gogo.mn