Ard Holdings
by

Хөрөнгө Оруулалт

Дэлхийн хамгийн хурдацтай өсч буй эдийн засгийн нэг болох Монгол улсын санхүүгийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хүчтэй өрсөлдөгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь хөрөнгө оруулагч нарт хүчирхэг түүх, ирээдүйн өндөр амжилт, өсөлтийг санал болгож байна.