by

Хөрөнгө Оруулалт

Дэлхийн хамгийн хурдацтай өсч буй эдийн засгийн нэг болох Монгол улсын санхүүгийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хүчтэй өрсөлдөгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь хөрөнгө оруулагч нарт хүчирхэг түүх, ирээдүйн өндөр амжилт, өсөлтийг санал болгож байна.