by

ХБНГУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ САЙН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА 2017-08-16


Европын хамгийн хүчирхэг эдийн засагтай улс ХБНГУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт үргэлжилж II улиралд 0.6 хувиар тэлжээ. Эдийн засгийн үзүүлэлт Германы Ерөнхий сонгуулийн кампанит ажилтай давхцаж гарснаараа онцлогтой байсан.
www.bloombergtv.mn