by

ОУВС: БНХАУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЖИЛИЙН ӨСӨЛТ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ДУНДЖААР 6.4 ХУВЬ БАЙНА 2017-08-16


ОУВС Хятадын 2020 он хүртэлх эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг нэмэгдүүлсэн байна. Гэхдээ тус улсын санхүүгийн зах зээлд өр төлбөр нэмэгдэж, өсөлтөд дунд хугацааны эрсдэл үүсэж болзошгүй байгааг сануулсан юм. ОУВС-ийн тооцоогоор урд хөршийн эдийн засгийн жилийн өсөлт 2020 он хүртэл дунджаар 6.4 хувь байна.
www.bloombergtv.mn