by

МОНГОЛБАНК: II УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ 74 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН АЛДАГДАЛТАЙ ГАРАВ 2017-08-16


Монголбанкнаас төлбөрийн тэнцэл II улирлын байдлаар нийт 74 сая ам.долларын алдагдалтай гарсныг танилцууллаа. Урьдчилсан гүйцэтгэлтэй харьцуулахад, урсгал ба хөрөнгийн дансны алдагдал эхний хагас жилд 198.5 сая ам.доллараар өсөж, 265.2 сая ам.долларын алдагдалтай гарсан байна. Энэхүү алдагдал багцын хөрөнгө оруулалтын бууралтаар голлон тайлбарлагдаж байна.
www.bloombergtv.mn