by

Инфографик 2015-10-30

ВАЛЮТЫН ХАНШ

** Өмнө оны мөн үетэй харьцуулсан өөрчлөлт

ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ


МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

*2015-10-16-ны өдөртэй харьцуулсан өөрчлөлт

ОЛОН УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

*2015-10-23-ны өдөртэй харьцуулсан өөрчлөлт