by

ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017-06-22

2017-06-20
Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 сарын 20-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 12.525 хувийн хүүтэй ЗГҮЦ-наас 342,996 ширхэг буюу 33.3 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 3 жилийн хугацаатай жилийн 15.14 хувийн хүүтэй ЗГҮЦ-наас 158,999 ширхэг буюу 15.9 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яам анх зарласан хэмжээний дагуу нийт 390.000 ширхэг үнэт цаасыг нийлүүллээ.
http://www.mse.mn