by

Зарчим, давуу тал

Зарчим

 • Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдэлж ажиллана;
 • Ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоон дагаж, Монгол улсын хууль тогтоомж, холбогдох журам зааврыг чандлан мөрдөнө;
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, эрсдэлийн харьцааг зохистой түвшинд барьж ажиллана;
 • Сайн засаглал, ил тод байдлыг байгууллагын бүх түвшинд нэвтрүүлэн ажиллана;
 • Нээлттэй уян хатан бодлого баримталж, зах зээлийн мэдрэмжтэй, хурдан шуурхай ажиллахыг эрмэлзэнэ;
 • Зах зээлд шинийг нэвтрүүлж, тэргүүлэх бодлогыг Ардын хөрөнгө оруулалттай компаниуд мөрдөж ажиллана;
 • Харилцагчийн үйлчилгээг дээд зэрэгт барих бодлогыг Ардын хөрөнгө оруулалттай компаниуд чандлан мөрдөнө;
 • Хамгийн хүчирхэг, мэргэжлийн, цомхон, үйл хэрэгтээ үнэнч хамт олныг бүрдүүлж ажиллах бөгөөд шинээр ажилд орох босгыг өндөрт тогтоож, ажлын байранд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг чанд мөрдөнө.

Давуу тал

 • Өрсөлдөх чадвар, үр ашгийг цогцлуулсан түншлэл;
 • Амжилттай хөрөнгө оруулалтын туршлага, ил тод засаглал, тэргүүний менежмент;
 • Санхүүгийн салбарт шинэ санаа, төслийг хэрэгжүүлэгч хамт олон;
 • Технологийн дэвшил, зах зээлийн мэдрэмж, туршлага хуримтлуулсан маркетингийн баг;
 • Нэр хүнд бүхий компани, хувь хүмүүсийн сэтгэл шингэсэн хөрөнгө оруулалт;
 • Үндэсний хөрөнгө оруулалттай санхүүгийн цогц үйлчилгээ бүхий нэгдэл;
 • Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой өгөөж;
 • Зах зээлийн боломжийг хөрөнгийн үнэ цэн болгох туршлага