by

Aрилжаа /AARD/

 • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,408.00
 • Нээлтийн ханш: 1,409.00
 • Хаалтын ханш: 1,447.00
 • Тухайн өдрийн VWAP: 1,427.54
 • Авах дээд үнэ: 1,406.00 x 100
 • Зарах доод үнэ: 1,440.00 x 772
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Өдрийн хязгаар: 1,356.00 - 1,447.00
 • Арилжигдсан ширхэг: 3,808
 • Арилжааны үнийн дүн: 5,436,072.00
 • Хэлцлийн тоо: 15
 • 52 долоо хоног: 576.15 - 2,341.00
 • Зах зээлийн үнэлгээ: 41,404,838,561.00
 • ISIN: MN0AARD03260