by

АПУ КОМПАНИ НОГДОЛ АШГАА ОЛГОЛОО 2017-06-07

2017-06-05
2016 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ 1 төгрөгийн ногдол ашиг олгож буй АПУ /MSE:APU/ компани 2017 оны 5 сарын 31-ний өдөр ногдол ашгийн мөнгөө олголоо.Тодруулбал, компани 3,366 хувьцаа эзэмшигчийн ҮЦТХТ дэх дансанд нь нийт 47.95 сая төгрөгийг байршуулсан байна. Энэ нь ногдол ашгийн орлогын татварын 10 хувийг хасч тооцсон дүн юм. Компанийн тухайд өнгөрсөн онд 208.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, 2.9 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бөгөөд ашгийн хэмжээ өмнөх оноос буурахад валютын ханшийн зөрүүнээс 26 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн нь нөлөөлсөн байдаг.
www.marketinfo.mn