by

АПУ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ЭРГЭН ТРЕНД БОЛОВ 2017-06-07

2017-05-31
Сүүлийн 1 сард зах зээл дээр хөрөнгө оруулагчдын дунд АПУ /MSE:APU/, Тавантолгой /MSE:TTL/ компани болон Говь /MSE:GOV/, Сүү /MSE:SUU/ компаниудын хувьцаа ТРЕНД болж байна. Мөн нэмж хэлэхэд 3 сард АПУ /MSE:APU/ компанийн хувьцаа, 4 сард Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн хувьцаа зах зээл дээр Тренд болж байсан бол 5 сард эргэн АПУ /MSE:APU/ компанийн хувьцаа тэргүүллээ. Тренд болж буй 7 хувьцаа: АПУ /MSE:APU/, Тавантолгой /MSE:TTL/, Говь /MSE:GOV/, Сүү /MSE:SUU/, Ремикон /MSE:RMC/, Монгол шуудан /MSE:MNP/, Хөх ган /MSE:HGN/.
www.marketinfo.mn