by

Introduction

Ard Financial Group or Ard Holdings is a financial holding company that invests in leading financial services providers to help them capture market share, improve competitiveness and increase their value in order to maximize the return to our shareholders. The investment portfolio of Ard Holdings includes the country’s leading companies such as Ard Insurance, Ard Credit, Ard Securities, Ard Assets, Ard Capital Management and EIT (Equity Investment Trust), TenGer Financial Group/XacBank. The Company is also invested in the Institute of Engineering and Technology, TenGer Systems and Wild Digital Agency through its investment fund. Ard Holdings actively participates in the management of its portfolio companies and creates synergies across the Group.


Mission

Optimize investment returns by maintaining a balanced view on profits and risks.

Vision

We will strive to become the strongest financial services group of the Nation delivering superior returns.


History

In 2000 the United Nations Development Program, and a US non-government organization Mercy Corps made a decision to donate MNT600 million to the employee investment trust fund of XacBank.

Employees of XacBank exchanged their shares for the shares of XAC-GE, a parent company of XacBank, to unify their voice in the management of the Company.

XAC-GE then was then renamed TenGer Financial Group and expanded to become a group of companies that provide financial services.

Ard Financial Group was established at the initiative of XacBank’s founder as “Employee Investment Trust” or EIT in September of 2005 and became the foundation of the first institutional investor in Mongolia.

EIT started with MNT1.2 million and 10 shareholders in 2005. By the end of 2015, the Company has MNT35.6 billion in assets and over 600 shareholders.

In 2013 we formulated our strategy and decided to operate under the Ard Financial Group name.

Following our new vision to build Ard Holdings we made investments in Ard Credit, Ard Insurance, consolidated operations of Ard Securities and established Ard Assets and Ard Management.

We believe that people should own the assets they help build. We believe that people should own their own banking systems. And as such Ard Financial Group tirelessly pursues a goal to trade publicly. We changed our legal status to a Closed Joint Stock Company by the end of 2015 in this quest.

 

 • 12 дугаар сарын 21-ний өдөр – Ажиллагсдын хувьцааны сангаас 10,000,000 төгрөгийн 10,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргажээ.
 • 10 дугаар сарын 25-ны өдөр – ТУЗ-ийн анхны хурал болж Б. Дэлгэржаргал, А. Батболд, Б. Туул, Г. Цогбадрах, Н. Энхсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй ТУЗ-ийг байгуулж, ТУЗ-ийн даргаар Б. Дэлгэржаргал ажиллаж эхэллээ.
 • Ажилчдад шинээр хувьцаа эзэмшүүлэх журам батлагдав.
 • 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр – Д. Амарбаясгаланг Гүйцэтгэх захирлаар томиллоо.
 • 2006 оны эцсээр 477,857 ширхэг гаргасан хувьцаатай, хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 242 болов.
 • 2 дугаар сарын 21-ний өдөр – Тэтгэврийн сангийн үйлчилгээг санаачлан ХасБанк, ТСН-ийн ажиллагсдын Тэтгэврийн данс, сангийн удирдлагыг амжилттай хэрэгжүүлж, тус төрлийн үйлчилгээгээр Монголд анхдагч болж чадсан билээ.
 • 5 дугаар сарын 1-ний өдөр – Л. Соронзонболдыг Гүйцэтгэх захиралаар томилов.
 • 6 дугаар сарын 13-ны өдөр – ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрээр мэдээлэл, технологийн шийдэл, программ хангамж боловсруулах, үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах үйл ажиллагаатай компанийг ТэнГэр Системс нэрийн дор 100 хувийн хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулав.
 • 8 дугаар сарын 30-ний өдөр – Б. Ганбатыг Гүйцэтгэх захирлаар томилов.
 • 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр – Техник Технологийн Коллеж буюу одоогийн Техник Технологийн Дээд Сургууль (хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрээр)-ийн хувьцааг худалдан авч 28 хувийн хувьцаа эзэмшигч болов.
 • 10 дугаар сарын 19-ний өдөр – Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн Хонхор хорооллын орчимд баригдаж буй Ургах Наран хорооллыг барих ажлын ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаж буй “BSP” ХХК-тай хамтран ажиллах шийдвэр гаргав.
 • 12 дугаар сарын 18-ны өдөр – “Прайм Женерал Даатгал” ХХК-ийн нийт хувьцааны 50 хувийг худалдаж аван Петровис ХХК-тай хамтран ажиллаж эхлэв.
 • 12 дугаар сарын 25-ны өдөр – Дорнод аймагт үйлдвэр үйлчилгээний зориулалт бүхий 500м2 газрыг худалдаж авхаар болов.
 • 2007 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус Компани нь ХАС-ГЭ ХХК-д 12 хувь, Грассрүүтс ХХК-д 35 хувь, АгЗам Хаст ХХК-д 30 хувь, Техник Технологийн Коллеж ХХК-д 28 хувь, Тэнгэр Системс ХХК-д 100 хувь эзэмшиж байв.
 • 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр – ХасБанкнаас 2006 оноос жил бүр зохион байгуулдан Дуулиан 2020 тэмцээнд 11 дүгээр сургуулийн баг тамирчдыг ивээн тэтгэж оролцохоор болов.
 • 6 дугаар сарын 16-ны өдөр – ИАйТи Капитал Менежмент ХХК-иас хувьцааг нэмж гаргах болон шинэ хөрөнгө оруулагчдад хувьцаа худалдахыг зөвшөөрөх тухай, мөн нэмж хувьцаа гаргасантай холбогдуулан улсын бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай шийдвэр гарлаа.
 • 7 дугаар сарын 9-ний өдөр – Хувь нийлүүлэгчдийн хурал болж, нийт хувьцааны 52 хувийг эзэмшигч 35 хувь нийлүүлэгчид оролцож санхүү болон үйл ажиллагааны тайланг батлав.
 • 7 дугаар сарын 24-ний өдөр – ИАйТи ХХК нь ТСН-ийн хувьцааг эзэмших EIT Capital Management ХХК (ИСиЭм)-ийг тусгайлан байгуулах шийдвэрийг гаргаж, тус компаниар дамжуулан д гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татан оруулахаас гадна ТэнГэрийн хувьцааг нэмж авах хөрөнгө санхүүг амжилттай босгож ирсэн бөгөөд өөрөө тус компанийн менежментийг нь хийж ирсэн юм. ИСиЭм ХХК-ийг үүсгэн байгуулснаар ИАйТи ХХК-ийн хувьцааны үнэ цэнийг үлэмж өсгөлөө.
 • 7 дугаар сарын 24-ний өдөр – ИСиЭм ХХК-ийг үүсгэн байгуулж ИАйТи ХХК-ийн хувьцааны үнэ цэнийг өсгөв.
  12 дугаар сарын 19-ний өдөр – Хөрөнгө оруулалт, эх үүсвэрийн удирдлагын бодлогыг ТУЗ-өөс батлав.
 • 3 дугаар сарын 11-ний өдөр – ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд Ч. Ганхуяг, А. Батболд, Л. Төр-Од нарыг гишүүнээр томилов.
 • 3 дугаар сарын 11-ний өдөр – Хяналтын Зөвлөлийн гишүүдээр С. Дауренбек, Ж. Мөнхсайхан, Г. Зул, Б. Оюунгэрэл, Г. Эрдэнэбаяр нарыг томилов.
 • 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр – ТУЗ-ийн дэргэд дотоод аудит буюу дотоод хяналтын нэгж байгуулан дотоод аудитын нэгжийн даргаар Л. Төр-Од, гишүүдээр С. Дауренбек, Г. Эрдэнэбаярыг томилов.
 • 10 дугаар сарын 26-ны өдөр – Брокер, диллер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монет Капитал ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийв.
 • 5 дугаар сарын 27-ны өдөр – ИАйТи ХХК-ийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай, Тэтгэврийн сангийн үйлчилгээг дагнан хэрэгжүүлэх зорилготой, МТНД (Монголын Тэтгэврийн Нэрийн Данс) ХХК-ийг үүсгэн байгуулж, тэтгэврийн дансыг тус сангийн үйл ажиллагаанд шилжүүлэн өглөө.
 • 3 дугаар сарын 17-ны өдөр – Прайм Женерал Даатгал ХХК дахь эзэмшлийн хувьцааг ТСН-д худалдав.
 • 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр – Охин компани байгуулах тухай шийдвэр гарч, 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай Монголын Тэтгэврийн Нэгдсэн Данс ХХК-ийг байгуулав.
 • 7 дугаар сарын 5-ний өдөр – ИАйТи ХХК-ийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай охин компаниар Арвай Капитал ХХК-ийг үүсгэн байгуулав. Арвай Капитал ХХК нь Хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, Санхүүгийн сургалт, Бизнесийн зөвлөгөөний үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан байна.
 • 7 дугаар сарын 30-ны өдөр – Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороонд байрлах Сити Центр барилгад 170,44 м2 талбайтай оффис худалдан авлаа.
 • 12 дугаар сарын 1-ний өдөр – ТТК -ийн дүрмийн сангийн 12 хувийг нэмж худалдан авснаар нийт 40 хувийг эзэмших болсон.
 • 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр – ИАйТи Капитал Менежмент ХХК-ийн хувьцааг Blue Orchard Equity Fund-аас худалдан авав.
 • ИСиЭм ХХК-аар дамжуулан ТСН-д эзэмших хувиа нэмэгдүүлсээр байсан бөгөөд 2011 оны 03 дугаар сарын 30-нд Ронок-с ИСиЭм-ийн хувьцааг худалдан авлаа.
 • 3 дугаар сарын 1-ний өдөр – ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрээр Намсрай Актив ХХК-ийн хувьцааг худалдан авхаар болов.
 • 3 дугаар сарын 30-ны өдөр – ИСиЭм ХХК-д МАК, Моннис, МСиЭс Холдинг ХХК-ийг хөрөнгө оруулагчаар татан оруулж ирэв.
 • 4 дүгээр сарын 20-ний өдөр – ТТК дахь хувь эзэмшлээ 10 хувиар нэмэгдүүлж, 50 хувийн хувьцаа эзэмшигч боллоо.
 • 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр – ТУЗ-ийн тогтоолоор А.Батболдыг Ерөнхий захиралын албан тушаалд томилов.
 • 12 дугаар сарын 25-ны өдөр – Монет Капитал ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг ИАйТи ХХК-ийн хувьцаагаар солилцон, Монет Капитал ХХК-д 100 хувийн эзэмшилтэй боллоо.
 • 12 дугаар сарын 25-ны өдөр – ТУЗ-ийн хурлаар Монет Капитал ХХК-ийн хувьцааг ИАйТи ХХК-ийн хувьцаагаар солилцон Монет Капитал ХХК-ийг 100 хувь тус компанийн охин компани болгох зорилгоор нэмж хувьцаа гарган Монет Капиталын хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлэхийг зөвшөөрөв.
 • 12 дугаар сарын 26-ны өдөр – ТУЗ-ийн хурлаар Номын Хишиг ХХК-ийн дүрмийн сангийн 20 хувийг худалдах авах шийдвэр гарав.
 • 12 дугаар сарын 26-ны өдөр – Номын Хишиг ХХК-ийн дүрмийн сангийн 20 хувийг худалдан авах шийдвэр гарав.
 • 4 дүгээр сарын 28-ний өдөр – Монголын томоохон компаниудын нэг болох МАК ХХК-ийг стратегийн хөрөнгө оруулагчаар татан оруулав.
 • 6 дугаар сарын 29-ний өдөр – МСиЭс Холдинг ХХК-ийг хөрөнгө оруулагчаар оруулав.
 • 9 дүгээр сарын 7-ны өдөр – ТУЗ-ийн хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг томилох тухай шийдвэр гарч М. Сэргэлэнг ТУЗ-ийн даргын албан тушаалаас чөлөөлж, Ч.Ганхуягийг томилов.
 • 12 дугаар сарын 6-ны өдөр – Луна энд Луна ХХК-ийг хөрөнгө оруулагчаар татан орууллаа.
 • 12 дугаар сарын 17-ны өдөр – ЮуБиАйЖи ХХК, Ронок Лимитед зэрэг нь Монет Капитал ХХК-д эзэмшиж байсан хувьцаагаа ИАйТи ХХК-ийн хувьцаагаар сольж томоохон хөрөнгө оруулагчдын нэг боллоо.
 • 12 дугаар сарын 26-ны өдөр – Стратегийн чиглэлд өөрчлөлт оруулсны дараа Намсрай Актив ХХК, Ай Консепт ХХК-иудын дүрмийн сан дахь (EIT) ИАйТи ХХК-ийн эзэмшлийн тус бүр 50 хувийг гүйцэтгэх удирдлагад нь худалдах санал тавьж худалдан, холбогдох гэрээ хэлцлийг баталгаажууллаа.
 • 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр – Траско ХЗХ-г шилжүүлэн авч, үйл ажиллагааг жигдрүүлэв.
 • 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр – Ж. Оюунгэрэл ТУЗ-ийн гишүүнээр нэгдлээ.
 • 6 дугаар сарын 30-ны өдөр – МАК, Ронок нарын ИСиЭм дэх хувьцааг тусгаарлан ТСН-д шууд хувьцаа эзэмшүүллээ.
 • 10 дугаар сарын 4-ний өдөр – С. Гэрэлтуяаг ТУЗ-ийн гишүүнээр томиллоо.
 • 10 дугаар сарын 31-ний өдөр – МТНД ХХК-д төвлөрүүлсэн Тэтгэврийн сангаас ТСН-ийн 2000 орчим ажилчдын нэрийн дансанд төвлөрсөн 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг ТСН-д буцаан бүрэн шилжүүлж өглөө.
 • 10 дугаар сарын 31-ний өдөр – Аполло Вентурс ХХК -нь шинээр орж ирэн томоохон хувьцаа эзэмшигчдийн нэг боллоо.
 • 7 дугаар сарын 16-ны өдөр – Тэнгэр Системс ХХК -нь Right Banker банкны удирдлагын програмын эрхийг шилжүүлэн авч, хөдөөгийн хадгаламж зээлийн хоршоодод нэвтрүүлэх, хамрах хүрээг өргөтгөх ажлыг гардан хийхээр тогтов.
 • 8 дугаар сарын 1-ний өдөр – ТУЗ-ийн хурлаар 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай МТНД ХХК-ийн ИАйТи Капитал Менежмент ХХК-д эзэмшиж байгаа хувийг Монголиан Файнэншил Сервисиз компанид худалдах шийдвэр гарсан байна.
 • 10 дугаар сарын 24-ний өдөр – ИСиЭм ХХК-д эзэмшиж буй хувьцаанаас 27,57 хувь болох 1,214,357 ширхэг (ТСН-ийн 2,77 хувь) хувьцааг Монголиан Файнэншил Сервисиз-д худалдав.
 • 10 дугаар сарын 24-ний өдөр – ТУЗ-ийн хурлаар ИАйТи Капитал Менежмент ХХК-д эзэмшиж буй хувьцаанаас 27.57 хувь буюу Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэлд шууд бусаар эзэмшиж буй 2.77 хувийг Монголиан Файнэншил Сервисизд худалдахыг зөвшөөрсөн байна.
 • 12 дугаар сарын 19-ний өдөр – Хурлаар ИАйТи Капитал Менежмент ХХК-ийг татан буулгах шийдвэр гарсан байна.
 • 12 дугаар сарын 26-ны өдөр – Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тогтоолоор Ард Даатгал ХХК-ийн 33.0 хувь, Ард Кредит ХХК-ийн 50 хувийг худалдан авахыг зөвшөөрч, Ард Санхүүгийн Нэгдэл нэрэн дор үйл ажиллагаа явуулах шийдвэр гарлаа.
 • 12 дугаар сарын 27-ны өдөр – Шинээр баримтлах стратегийн хүрээнд брокер диллер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, хөрөнгө оруулалтын сан, даатгал, санхүүгийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх ажиллагаа үзүүлдэг компаниудыг нэгтгэсэн Ард Санхүүгийн Нэгдэл нэрийн доор үйл ажиллагаа явуулах түүхэн шийдвэр гаргаж Ард Даатгал ХХК-ийн 33.0% , Ард Кредит ХХК-ийн 50%-ийг худалдан авч, Интер Групп Интернэйшнл ХХК нь ИАйТи ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээр орох гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
 • 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр – ТУЗ-ийн шийдвэрээр BDO Аудит ХХК-ийг сонгон аудитын ажлын гэрээ байгуулахыг зөвшөөрлөө.
 • 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр – Компанийн мэдээлэл технологи, маркетинг сурталчилгаа талыг хариуцан ажиллах компаниар Уайлд Дижитал ХХК-ийг сонгон, хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.
 • 2 дугаар сарын 10-ны өдөр – Траско ХЗХ нь нэрээ Ард Актив ХЗХ болгон өөрчилж, тус хоршоонд ИАйТи ХХК нь гишүүнээр элслээ.
 • 3 дугаар сарын 31-ний өдөр – ТУЗ-ийн дэргэд Хөрөнгө оруулалтын хороо, Шагнал урамшуулал, засаглал болон нэр дэвшүүлэх хороо, Эрсдэл санхүүгийн хороо, Аудитын хороог байгууллаа.
 • 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр – АРД Санхүүгийн Нэгдэлийн тамирчин Лхагвадорж Улаанбаатар хотын Бодибилдингийн тэмцээнд 65 кг-д өрсөлдөж хүрэл медаль хүртэв.
 • 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр – АРД Санхүүгийн Нэгдэлийн тамирчин Э.Содномпилжээ Дубай хотод болсон Пауэрлифтингийн тэмцээнд амжилттай оролцож 7 дугаар байр эзлэн 2016 оны олимпод оролцох эрхээ авлаа.
 • 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр – Интер группийн төлөөлөл П. Батбаяр, МАК ХХК-ийн төлөөлөл Т. Тэлмэн, ЮуБиАйЖи ХХК-ийн төлөөлөл Л. Жавзмаа нар ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахаар боллоо.
 • 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр – Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, 2013 оны ажлаа дүгнэж, санхүүгийн тайланг батлав.